Merkez Bankası KPSS şartsız personel alımı yapacak! Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KPSS kuralı olmadan işçi alımı yapıyor. Müracaat yapacak adayların 1 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olmaları ayrıyeten 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı Lisan İmtihanından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı yahut Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) imtihanından en az 84 puan yahut Cambridge C1 Advanced imtihanından (CAE) B ve üzeri yahut Cambridge C2 Proficiency imtihanından (CPE) C ve üzeri almış olmaları gerekmektedir. 

Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (150 kişi)

Çalışma Biçimi: Tam zamanlı/Kadrolu

Çalışma Yeri: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (İstanbul) Şubeler

MERKEZ BANKASI MÜRACAAT KURALLARI NELER?

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak. 

 • Kamu haklarından yasaklı olmamak. 

 • Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühlet karar giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı kabahatler, anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık hatalarından mahkûm olmamak. 

 • Alım yapılacak takımın gerektirdiği vazifesi devamlı olarak yapmasına pürüz olmayacak vücut ve ruh sıhhatine sahip olmak. 

 • Başka bir kuruluşa zarurî hizmet yükümlülüğü bulunmamak, bu türlü bir yükümlülüğü varsa bunu Bankada çalışarak yerine getirmesi konusunda müsaade almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul etmiş olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI (14 HAZİRAN-4 TEMMUZ 2022)

 1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak şahıslarda aranan genel koşulları taşımak. 01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak. 

 2. 01.01.2020 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım imtihanlarının kurul mülakatı basamağında elenmemiş olmak.

 3. En az dört yıllık eğitim veren Türkiye yahut yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans yahut yüksek lisans programlarında eğitimini tamamlamış yahut 30.09.2022 tarihine kadar tamamlayacak olmak. (30.09.2022 tarihine kadar mezun olacak adayların mezun olacaklarını taahhüt eden imzalı dilekçe, transkript (not döküm belgesi) ve şimdiki öğrenci evraklarını sisteme yüklemeleri gerekmektedir.)

 4. 01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit İmtihanı (YDS) yahut Elektronik Yabancı Lisan İmtihanından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı yahut Test of English as a Foreign Language Internet-Based Test (TOEFL iBT) imtihanından en az 84 puan yahut Cambridge C1 Advanced imtihanından (CAE) B ve üzeri yahut Cambridge C2 Proficiency imtihanından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

 5. Başvuru tarihleri prestijiyle geçerli bir yabancı lisan imtihan puanına sahip olmayan adaylar, ilanda belirtilen yabancı lisan imtihanlarından kâfi puanı aldıklarını gösteren imtihan sonuç dokümanlarını 24.07.2022 tarihi saat 10:00’a kadar [email protected] adresine e-posta ile ibraz etmeleri halinde Genel Yetenek İmtihanına katılabileceklerdir. Bu biçimde müracaat yapacak adayların müracaat sisteminde yabancı lisan dokümanı yerine, 24.07.2022 tarihi saat 10:00’a kadar imtihan sonuç evraklarını ibraz edeceklerine dair imzalı dilekçelerini yüklemeleri gerekmektedir.

GENEL YETENEK TEST SINAVI

Genel yetenek imtihanı 23-24 Temmuz 2022 tarihleri ortasında test formülüyle yapılacaktır. Genel yetenek imtihan puanına nazaran yapılacak olan sıralama sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla tıpkı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek imtihanına çağırılacaktır.

YAZILI MESLEK SINAVI

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan kümelerden bir küme seçerek müracaat yapacaklardır. Yazılı meslek imtihanı 13-14 Ağustos 2022 tarihleri ortasında aşağıdaki tabloda belirtilen hususlardan klasik formülle yapılacaktır. Yazılı meslek imtihanı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla tıpkı puanı alan adaylar da dâhil) komite mülakatına çağrılacaktır. 

NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Başvurular, 04.07.2022 tarihi saat 17.30’a kadar Merkez Bankası internet sitesi insan kaynakları sayfasından (insankaynaklari.tcmb.gov.tr), aşağıdaki dokümanların yüklenmesi suretiyle elektronik yolla yapılacaktır.

Şahsen yahut posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

 1. Fotoğraf

 2. Diploma yahut Süreksiz Mezuniyet Dokümanı yahut 30.09.2022 tarihine kadar mezun olacak adayların mezun olacaklarını taahhüt eden imzalı dilekçe, transkript (not döküm belgesi) ve aktüel öğrenci belgesi

 3. Yabancı Lisan Evrakı (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE yahut CPE yahut 24.07.2022 tarihi saat 10:00’a kadar imtihan sonuç dokümanının ibraz edileceğine dair imzalı dilekçe)

 4. Özgeçmiş (Türkçe)