TFF açıkladı: Lisansı olmayan yabancı oyuncular da kontenjana dahil

Kulüplerin ayrıyeten, 14 yabancı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az birinin 1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması mecburî tutulurken; 2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 ulusal ekibi dahil olmak üzere ülkesinin ulusal gruplarında en az 10 karşılaşmada oynamış olmaları şartı ile 3 yabancı asıllı futbolcu ile de transfer ve tescil periyotları içerisinde mukavele imzalayabilecekler.

TFF’den yapılan açıklamada, idare heyeti tarafından oyuncu uygunluğu konusunda karara bağlanan konuların özeti şu formda:

FUTBOLCU UYGUNLUĞU

2022 – 2023 döneminde kulüpler kontratı devam eden ve yeni dönemde vizesi yapılmamış futbolcular da dahil olmak üzere en fazla 14 yabancı asıllı futbolcuyu tescil ettirebilirler. Kulüplerin 14 yabancı asıllı futbolcuyu tescil ettirmesi halinde bu futbolculardan en az 1’inin 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması zaruridir. Bu şartlarda yabancı asıllı futbolcu sayısı 14’ün altına inen kulüpler, eksilen futbolcu sayısı kadar yabancı asıllı futbolcuyu transfer ve tescil periyotları içerisinde üstteki şartlara uygun olarak tescil ettirebilirler. Buna ilaveten kulüpler 01.01.2001 ve daha sonra doğmuş olmaları ve U14 ulusal grubu dâhil olmak üzere ülkesinin ulusal kadrolarında en az 10 karşılaşmada oynamış olmaları şartı ile 3 yabancı asıllı futbolcu ile de transfer ve tescil periyotları içerisinde mukavele imzalayabilir ve tescil ettirerek A Ekip Listesine yazabilirler.

Kulüpler aşağıda belirtilen asıllar çerçevesinde resmi karşılaşmalara iştirak edecek profesyonel futbolcularının A Kadro Listesini Federasyona ibraz etmek zorundadır; ayrıyeten Genç Futbolcular başlıklı unsurda belirtilen şartları sağlayan futbolcular A Kadro Listesine yazılmaksızın resmi karşılaşmalarda oynayabilirler.

A KADRO LİSTESİ

a) A Ekip Listesi en fazla 35 futbolcudan oluşur.

b) 2022 – 2023 Döneminde A Grup Listesinde yer alacak en az 14 futbolcunun, Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğuna sahip futbolcu olması mecburidir. Üstte belirtilen futbolcular açısından 15 Haziran 2015 tarihinden evvel öbür ülke A Ulusal Futbol Ekiplerini tercih etmiş Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı futbolcular bakımından Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğu koşulu aranmaz. Türk vatandaşlığına sonradan geçen yabancılar ise, öteki ülkelerin A Ulusal Futbol Ekibinde oynamamış olmaları kaydı ile vatandaşlığa kabul için yapmış oldukları birinci müracaat tarihinden itibaren beş yıl geçtikten sonra ve Türkiye Genç Ulusal Kadrolarının rastgele bir yaş kategorisinin en az bir resmi karşılaşmasında oynamış olmaları şartı ile bu kapsamda listeye yazılabilirler.

c) 2022 – 2023 Döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen 14 futbolcudan en az 4’ünün 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 1 dönem yahut 12 ay kendi kulübünde tescilli olması mecburidir.

d) 2022 – 2023 döneminde üstteki “b” bendinde bahsi geçen futbolculardan en az 2’sinin “c” bendinden başka olarak 01.01.1998 ve sonraki tarihlerde doğmuş olması ve 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 1 dönem yahut 12 ay TFF’ye ve/veya öteki federasyonlara bağlı kulüplerde tescilli olması mecburidir.

e) Kulüpler A Ekip Listesinde en fazla 3 kaleci bulundurabilir. Bu kalecilerden en az birinin “b” bendinde belirtilen Türkiye A Ulusal Ekibinde oynama uygunluğu bulunan futbolcu olması zaruridir.

f) Kulübün “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde öngörülen kriterlere uygun futbolcuları bildirmemesi durumunda A Grup Listesi, bildirilmeyen futbolcu sayısı kadar eksik oluşturulur; ayrıyeten ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

g) Üstte “b”, “c”, “d” ve “e” bentlerinde yer alan futbolculardan, son listelerin TFF’ye ibrazından sonra Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğunu kaybedenler, takip eden birinci transfer ve tescil devrinin başında bu kapsamda oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünü yitirir. Transfer ve Tescil Devirleri içerisinde Türkiye A Ulusal Futbol Grubunda oynama uygunluğunu kaybeden futbolcular ise derhal listedeki Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolcu statüsünden çıkarılırlar.

A KADRO LİSTESİNİN TFF’YE SUNULMASI

a) Kulüpler, birinci resmi karşılaşmalarından 24 saat öncesine kadar A Ekip Listesini TFF’ye ibraz etmek zorundadır.

b) A Kadro Listesi birinci transfer ve tescil devri içerisinde kulübün resmi karşılaşmalarından 24 saat evvel kulüpler tarafından revize edilebilir.

c) A Kadro Listesinin, ikinci transfer ve tescil periyoduna kadar geçerli olacak biçimde, birinci transfer ve tescil devrinin bitimini takip eden iki gün içerisinde TFF’ye ibraz edilmesi zaruridir.

d) İkinci Transfer ve Tescil Periyodunun başlangıcından itibaren kulüpler A Ekip Listelerini kulübün resmi karşılaşmalarından 24 saat öncesine kadar revize edebilirler.

e) İkinci Transfer ve Tescil Devrinin bitimini takip eden iki gün içerisinde dönemin sonuna kadar geçerli olacak A Ekip Listesinin TFF’ye ibraz edilmesi zaruridir.

f) A Kadro Listesine yazılacak olan futbolcuların kulüp ismine TFF tarafından tescillerinin yapılmış olması zaruridir. Lakin, memleketler arası transferlerde Memleketler arası Transfer Sertifikası talep edilmiş olmasına karşın sertifikası gelmeyen futbolcular A Kadro Listesine yazılabilir. Bu durum listede kulüp tarafından açıkça belirtilecektir. Bu durumda olan futbolcular TFF tarafından tescil edilmedikçe karşılaşmalarda oynama uygunluğunu kazanamazlar. Bu futbolcuların tescilinin gerçekleşmemesi halinde revize periyotları dışında bu futbolcuların yerine öteki futbolcuların ek edilmesine müsaade verilmez.

g) A Kadro Listesini müddetinde TFF’ye ibraz etmeyen kulüplerin karşılaşmalara katılmalarına müsaade verilmez.

GENÇ FUTBOLCULAR

Kulüpler, 2022 – 2023 Dönemi için 01.01.2002 ve daha sonra doğmuş Türkiye A Ulusal Grubunda oynama uygunluğu bulunan tescilli profesyonel futbolcularını A Ekip Listesine yazmaksızın karşılaşmalarda oynatabilirler. Bu futbolcuların son 6 ay müddetle kulübüne tescilli olması halinde 15 yaşını tamamlamış olmaları kaydı ile profesyonel futbolcu olmaları şartı aranmaz.

MÜSABAKA İSİM LİSTESİ

Müsabaka isim listeleri, en fazla 21 futbolcudan, üstte belirtilen şartlar ve aşağıdaki tarza nazaran oluşturulur.

a) Karşılaşma isim listesinde alanda karşılaşmaya devam eden takımda birebir anda en fazla 8 yabancı asıllı futbolcunun bulundurulması şartı ile karşılaşma isim listesine 14 yabancı asıllı futbolcu yazılabilir.

b) Karşılaşma isim listesinde 15’inci yaş gününe denk gelen dönem ile 21’inci yaş gününe denk gelen dönemlerde kesintili yahut kesintisiz en az 1 dönem yahut 12 ay kulüpte yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcunun bulundurulması zaruridir. Kulüpler tarafından bu kaidelere uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; birebir vakitte ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

c) Karşılaşma isim listesinde üstte A Grup Listesi başlıklı unsurun “c” ve/veya “d” bentlerinde belirtilen futbolculardan en az 2 futbolcunun bulundurulması mecburidir. Bu futbolculardan birinin 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş olması halinde (b) bendindeki şart yerine getirilmiş kabul edilir. Kulüpler tarafından bu kaidelere uygun futbolcuların karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi yazılmayan futbolcu kadar eksik verilir; tıpkı vakitte ilgili kulüpler hakkında talimatlara terslik sebebiyle disiplin süreci yapılır.

d) Karşılaşma isim listesinde Türkiye A Ulusal Futbol Ekibinde oynama uygunluğuna sahip futbolculardan en az birinin kaleci olması zaruridir. Kulüpler tarafından bu koşullara uygun kalecinin karşılaşma isim listesine yazılmaması halinde karşılaşma isim listesi 1 futbolcu eksik verilir; birebir vakitte ilgili kulüpler hakkında talimatlara karşıtlık sebebiyle disiplin süreci yapılır.

DHA