Sivas Cumhuriyet Üniversitesi en az lise mezunu personel arıyor! Başvuru şartları neler?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Hususunun (B) fıkrası uyarınca Ofis Çalışanı, Dayanak Çalışanı, Tekniker, Sıhhat Çalışanı, Diyetisyen, Eczacı, Fizyoterapist, Spor Uzmanı ve Teknisyen takımlarına işçi alımı yapacak. En az lise mezunu adaylar ortasından istihdam sağlayacak olan kurum, müracaat koşulları ve tarihine ait merak edilen tüm ayrıntıları açıkladı. 

BAŞVURU BİÇİMİ VE ZAMANI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi işçi alımı müracaatları 20 Haziran 2022 tarihi prestiji ile başlayıp 4 Temmuz 2022 tarihine kadar devam edecek.

Adaylar Cumhuriyet Üniversitesi resmi internet sayfası www.cumhuriyet.edu.tr üzerinden temin edilecek müracaat formu ve gerekli  dokümanlarla birlikte (belgelerin aslı görülerek) İşçi Daire Başkanlığına şahsen müracaat yapmaları gerekiyor.

GEREKLİ BELGELER

1) Müracaat formu (Bilgisayar ortamında doldurulacaktır).

2) Mezuniyet dokümanı (Barkodlu e-devlet çıktısı kabul edilecektir).

3) 2020 KPSS (B) Kümesi İmtihan Sonuç Evrakı.

4) Deneyim istenen konumlara başvuran adaylar için, Çalışma Dokümanı ve SGK Dökümü yahut Hizmet Dokümanı (SGK Dökümü Barkodlu e-devlet çıktısı da kabul edilecektir).

5) Sertifika yahut Doküman (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi, aslı görülerek fotokopisi alınacaktır).

BAŞVURU ŞARTLARI

 • Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kaideler ile 657 Sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel kaideler aranır.

 • 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanına (KPSS) girmiş olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans mezunlarında KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan tipleri dikkate alınacaktır.

 • Eczacı konumuna başvuracak adaylarda Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temeller uyarınca KPSS puan kaidesi aranmamaktadır. Aday sayısının durum sayısından fazla olması durumunda bu durum için kelamlı imtihan yapılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

 • Spor Uzmanı konumuna başvuracak adaylarda KPSS (B Grubu) puan sırası temel alınarak en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her bir takımın 10 (on) katı kadar aday kelamlı imtihana çağrılacak olup, ayrıyeten duyuru yapılacaktır.

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53’üncü husus kararları gizli kalmak kaydı ile çalışmaya ve vazifesini devamlı yapmasına mani olabilecek beden yahut akıl hastalığı ile pürüzü bulunmamak.

 • Nöbet tarzı çalışmaya pürüz bir durumunun bulunmaması gerekmektedir.

 • Herhangi bir Toplumsal Güvenlik Kurumundan emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

 • Koruma ve Güvenlik Vazifelisi durumuna başvuran adaylar için müracaat bitim tarihi itibariyle 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak, öteki konumlara başvuran adaylar için müracaat bitim tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak,

 • Erkek adayların askerlikle ilişiği bulunmamak.

 • Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsurunun “Bu biçimde istihdam edilenler, hizmet kontratı temellerine ters hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca kontratlarının feshedilmesi yahut mukavele devri içerisinde Bakanlar Heyeti Kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.’’ kararına uygun olması.

 • Başvuru ve atama süreçleri sırasında gerçeğe alışılmamış doküman verenler, beyanda bulunanlar yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin hakkında yasal süreç yapılacak, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Mukavele yapılmış olsa dâhi feshedilir.

 • Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her etabında iptal yahut değişiklik yapma hakkına sahiptir.

RESMİ İLAN METNİ